צור קשר

מכון החגים – ארכיון החגים הקיבוצי

chagim@bethashita.org.il

מכון שיטים: www.chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה, 1080100
טלפון: 04-6536344
פקס: 04-6532683