חג הפסח מזכיר לנו את המחויבות לחירות ואת ההתנגדות לשעבוד, לניצול ולגזענות. שאלות ממשיות מתחום יחסי העבודה בישראל ושאלות חברתיות נוספות, מאתגרות את מחויבותה של החברה הישראלית לחירות