אין ספק שיום בריאת האדם הוא יום המסמל את קדושת החיים, שכבר נאמר: כל המאבד נפש אחת מן העולם כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מן העולם כאילו קיים עולם מלא